kadın yönetici olmak

Liderlik kadınlar için farklıdır. Bu program kadınların lider olarak yeteneklerini ve özgün bakış açılarını organizasyonun başarısı için daha kapsamlı kullanmalarını sağlamayı amaçlar. Kadın yöneticilerin güvenli ve destekleyici bir ortamda kendi değerleri, bakış açıları ve yönetim biçimlerini ele almalarını sağlayarak onların bir sonraki adım için cesaretlenmeleri için tasarlanmıştır.

kadın yönetici atölyesi neyi değiştirir?

+ Bireyin ve yöneticinin bakış açısını genişletir
+ Organizasyonun özgünlüğünü sağlar
+ İşbirliğini arttırır
+ İletişim etkinliğini hızlandırır
+ Takım verimliliğini arttırır

kimler için

Her seviyedeki kadın yöneticiler.

ilk defa yönetici olmak

Başarılı bir çalışanın yöneticiliğe geçişinde karşılaşacağı zorluklar ve bunların üstesinden gelmesini sağlayacak yöntemler merkezinde oluşturulmuştur. Bu geçişi yönetim algısı, saygıyı kazanmak, sorumlulukları yeniden düzenlemek, otorite kurma üzerine çalışma ve kişisel ilişkiyi inşa etmek gibi farklı yönleriyle ele alıyoruz.

ilk defa yönetici atölyesi neyi değiştirir?

+Yeni yöneticinin iyi bir başlangıç yapmasını sağlar
+Yeni yöneticinin adaptasyonunu hızlandırır
+Başarılı çalışanın yönetici olarak başarısını sürdürmesini sağlar
+İletişim sorunları nedeniyle oluşacak zaman kaybını ortadan kaldırır
+Takım verimliliğini arttırır

kimler için

Yönetici adayları ve ilk defa yönetici olanlar.

güveni inşa etmek

Güveni İnşa et atölyemiz ABCD Güven Modeli™ merkezinde oluşturulmuştur. Güven veren ilişkilerin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için 4 ana unsura bağlı bir öğrenme modelidir. Oyun yoluyla kolayca öğrenebilen bu model bireylerin ve organizasyonların ilişkilerinde güven seviyesini arttırmayı sağlar.

güven neyi değiştirir?

+ İç çatışmaları azaltır
+ Bireyler ve departmanlar arası iletişimi güçlendirir
+ Ortak amaç için hareket etmeyi kolaylaştırır
+ Yöneticinin takım yönetimini güçlendirir
+ Yaratıcılığı, verimliliği ve ilerlemeye sadakati arttıran kültürün inşasını sağlar

kimler için

Bireyler, liderler, takımlar ve organizasyon verimliliği arttırırken güven veren ilişkiler kurmak isteyenler.

TOP