yenilikçi olmak

Yenilikçi Ol programımız 8 farklı fikir yaratma modeli merkezinde oluşturulmuştur. Yeni fikirler dünyayı değiştirir. Çağımızda yeni fikirlerin yarattığı değişim hızı artmış durumda. Organizasyonlar yeni fikirlerle yaşamlarını uzun soluklu kılabilirler. Organizasyonunuz yenilikçi mi? Bu eğitim uygulamalarla yeni fikirler bulmanızı sağlıyor.

yenilikçi bakış neyi değiştirir?

+ Sorunların karmaşıklığını azaltır
+ Önemli olana konsantrasyonu sağlar
+ Sebep – sonuç ilişkisinin tespitini kolaylaştırır
+ Yöneticinin takım yönetimini güçlendirir
+ Verimliliği, yaratıcılığı ve gelişimi arttırır

kimler için

Orta ve üst düzey yöneticiler.

etkin karar vermek

Etkin Karar Ver atölyemiz 12 farklı karar alma modeli merkezinde oluşturulmuştur. Doğru karar nasıl alırım? Takımımı bu kararı uygulamaya nasıl ikna ederim? Nasıl değişim yaratırım? Daha verimli nasıl çalışırım? Uygulamalı çalışmalarla ilerleyen bu eğitim farklı zamanlarda karşılaşılan bu sorulara farklı ve etkili cevaplar bulmayı amaçlar.

karar modelleri neyi değiştirir?

+ Sorunların karmaşıklığını azaltır
+ Önemli olana konsantrasyonu sağlar
+ Sebep – sonuç ilişkisinin tespitini kolaylaştırır
+ Yöneticinin takım yönetimini güçlendirir
+ Verimliliği, yaratıcılığı ve gelişimi arttırır

kimler için

Karar alma noktasındaki bireyler, orta ve üst düzey yöneticiler.

etik yönetim

Etik neyin yapılmasının neyin yapılmamasının çerçevesini belirleyen değerlerin belirlenmesidir. Nasıl bir yönetim anlayışı belirleyeceğimizi, nasıl bir kurum kültürü yaratmak istediğimizi, nasıl bir ticaret yöntemi izleyeceğimizi ve bunları yapmamız durumunda geride nasıl bir görüntü yarattığımız ise yönetim etiğini belirler. Bunlar için kesin cevaplar yoktur ancak etik hakkında düşünmek ve harekete geçmek arasında fark var.  

Etik Yönetim atölyesi etiği tanımlamak, analiz etmek ve iş hayatında karşılaştığımız etik ikilemleri çözmek için bir çerçeve sunmayı amaçlar.

etik yöntem neyi değiştirir?

+ Güvenli bir çalışma ortamı yaratır
+ Sorunların karmaşıklığını azaltır
+ Adalet duygusu verimliliği arttırır
+ Organizasyon içi ve dışı ilişkileri güçlendirir
+ Yöneticinin takım yönetimini güçlendirir

kimler için

Karar alma noktasındaki bireyler, orta ve üst düzey yöneticiler.

toplumsal cinsiyet eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği nedir? Kadınların ve erkeklerin fırsatlardan eşit yararlanmaları hayata dair sorumlulukları eşit bölüşmeleri hayatımızda neyi değiştirir? Hem iş hem özel hayatımızda eşitliği tesis etmek nasıl mümkün olur? Toplumsal Cinsiyet Eşitliği atölyesi dünyada kadınların toplumsal hayata her alanda entegrasyonu hızlanırken hem kavramsal çerçeveyi öğrenmek hem de hayatımıza nasıl etki ettiğini anlamak için geliştirilmiş interaktif bir atölyedir.

toplumsal cinsiyet eşitliği atölyesi neyi değiştirir?

+ Dünyaya bakışımızda paradigma değişimi yaratır
+ Adalet tesisini, adil ve eşit sorumluluk dağılımını sağlar
+ İnsan ilişkilerini güçlendirir
+ Verimliliği ve yaratıcılığı arttırır
+ Kalıplaşmış düşüncelerden sıyrılmayı ve özgürleşmeyi sağlar

TOP